Corline Biomedical AB: Avtal undertecknat för EU-anslaget som ger 100 % finansieringsgrad för Renaparin®-projektet

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") meddelade i november 2016 att EU-kommissionen beslutat anslå 2,362 MEUR (ca 23,1 MSEK) till bolagets kliniska studie inom njurtransplantation med läkemedelskandidaten Renaparin ® . Finansiering av projektet är nu säkrad genom att avtalet med EU-kommissionen formellt upprättats och är underskrivet av parterna. En första delbetalning om ca 1,2 MEUR kommer att utbetalas till Corline inom kort.

Projektbudgeten för Renaparin®-projektet blir genom anslaget till 100 % finansierad. Det innebär att samtliga projektkostnader täcks av anslaget, såväl bolagets interna lönekostnader som externa kostnader för konsulter, GMP-produktion och andra externa kostnader, samt att ingen motfinansiering från Corline krävs. När den nu aktuella Horizon 2020-omgången summeras står det också klart att 58 av 1 376 ansökningar (motsvarande ca 4 %) beviljades bidrag från EU, samt att enbart 4 av dessa 58 erhöll 100 % finansieringsgrad. Corlines Renaparin®-projekt var alltså ett av dessa fyra.

Corline erhåller anslaget för att genomföra den planerade kliniska fas-1 studien för Renaparin® som är under utveckling för att förbättra njurtransplantation. Bolaget uppskattar att marknadspotentialen uppgår till 4 miljarder SEK per år för behandling av de ca 35 000 njurar som transplanteras i EU och USA.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Nu är den administrativa delen av projektupprättandet klar och vi kan med full kraft gå vidare med det faktiska arbetet att ta Renaparin ® till klinik och genomföra vår fas 1-studie. Vi är stolta över att vara del i en mycket exklusiv skara europeiska Life Science-bolag som har fått sina projekt fullt finansierade av EU och vi kommer att arbeta hårt och göra allt i vår makt för att Renaparin ® -projektet ska lyckas och bidra till förbättrade njurtransplantationer för patienter runt om i världen."

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-02-03 kl. 08:45 CEST.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

170203_PM - Corline - Horizon 2020 avtal signeratThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Corline Biomedical AB via GlobeNewswire

HUG#2075680