Stillfront Group AB: Stillfront ökar ägandet i Simutronics

PRESSMEDDELANDE
3 februari, 2017

Stillfront ökar ägandet i Simutronics

Stillfronts förvärvade idag ytterligare 82.500 aktier i Simutronics Corp, motsvarande 2,41% av alla utestående aktier. Priset per aktie var 1,02 USD kontant, vilket ger en total köpeskilling om 84.150 USD.

Säljare var ett antal minoritetsägare i Simutronics.  

Efter transaktionen äger Stillfront Group totalt 1.885.000 aktier, motsvarande 55,06% av samtliga 3.423.600 utestående aktier.

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group, kommenterar

"Vi är mycket nöjda med investeringen i Simutronics Corp som gjordes i juni 2016. Befintliga produkter har åtnjutit lönsam tillväxt och mjuklanseringen av Siege: Titan wars har hittills varit mycket tillfredsställande. Baserat på detta, finner vi det väldigt attraktivt att öka vårt ägande i Simutronics" kommenterar Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD
Tel: 070-321 1800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Phone: +46 705 851258
E-mail: sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel - med visionen att bli en av den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom sex näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA samt Babil Games i UAE och Jordanien. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com .

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel , utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 februari 2017 kl 15.45 CET.
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Stillfront Group AB via GlobeNewswire

HUG#2075922