Meldingen transacties bestuurders en commissarissen Nederlandse aandelen

Datum meldingsplicht Uitgevende instelling Meldingsplichtige
15 Apr 2021 Koninklijke KPN N.V. H.C. Figee
15 Apr 2021 Koninklijke KPN N.V. J.P.E.D. van Overbeke
15 Apr 2021 N.V. Koninklijke Porceleyne Fles C. Bikkers
15 Apr 2021 Koninklijke KPN N.V. J.F.E. Farwerck
15 Apr 2021 Koninklijke KPN N.V. H. Garssen
15 Apr 2021 Koninklijke KPN N.V. M.W.M. Snoep
15 Apr 2021 Koninklijke KPN N.V. B. Fouladi
14 Apr 2021 N.V. Koninklijke Porceleyne Fles C. Bikkers
14 Apr 2021 N.V. Koninklijke Porceleyne Fles H. Schouten
13 Apr 2021 Accell Group N.V. J.J. Both
12 Apr 2021 AMG Advanced Metallurgical Group N.V. W.G. van Hassel
12 Apr 2021 Stellantis N.V. C. Tavares
12 Apr 2021 STMicroelectronics N.V. J-M. Chery
09 Apr 2021 CTP N.V. R.L. Vos
09 Apr 2021 OCI N.V. M.C. de Vries
09 Apr 2021 OCI N.V. A. El-Hoshy
08 Apr 2021 Eurocommercial Properties N.V. R. Fraticelli
08 Apr 2021 Ordina N.V. J.F. van Donk-van Wijnen
07 Apr 2021 N.V. Koninklijke Porceleyne Fles H. Schouten
07 Apr 2021 Accell Group N.V. J.J. Both
06 Apr 2021 N.V. Koninklijke Porceleyne Fles C. Bikkers
06 Apr 2021 Aalberts N.V. W.A. Pelsma
02 Apr 2021 Adyen N.V. M.B. Swart
01 Apr 2021 Adyen N.V. R. Prins
01 Apr 2021 Core Laboratories N.V. M. Carnes
01 Apr 2021 Intertrust N.V. S. Iyer
01 Apr 2021 Core Laboratories N.V. M. Straughen
01 Apr 2021 Intertrust N.V. R.M.S. van Wijk
01 Apr 2021 Adyen N.V. A. Matthey
01 Apr 2021 Adyen N.V. I. Uytdehaage
01 Apr 2021 Core Laboratories N.V. M.A. van Kempen
01 Apr 2021 Adyen N.V. K. Zaki
01 Apr 2021 Core Laboratories N.V. G. Barnett
01 Apr 2021 Core Laboratories N.V. H.R. Klingensmith
01 Apr 2021 Core Laboratories N.V. M.G.M. van Dijken Eeuwijk
01 Apr 2021 N.V. Koninklijke Porceleyne Fles C. Bikkers
01 Apr 2021 Intertrust N.V. R.M.S. van Wijk
01 Apr 2021 Heineken N.V. R.G.S. van den Brink
31 Mar 2021 Aalberts N.V. W.A. Pelsma
31 Mar 2021 Koninklijke DSM N.V. G. Matchett