Meldingen transacties bestuurders en commissarissen Nederlandse aandelen

Datum meldingsplicht Uitgevende instelling Meldingsplichtige
23 Feb 2024 Randstad N.V. J.C. Heutink
23 Feb 2024 NN Group N.V. D.E. Knibbe
23 Feb 2024 JDE Peet's N.V. F. Simon
23 Feb 2024 NN Group N.V. A. van Melick
23 Feb 2024 Randstad N.V. A.M. van 't Noordende
22 Feb 2024 Wolters Kluwer N.V. N. McKinstry
22 Feb 2024 Titan N.V. J. Sundelin
22 Feb 2024 AMG Critical Materials N.V. J. Dunckel
22 Feb 2024 Wolters Kluwer N.V. K.B. Entricken
20 Feb 2024 Koninklijke Philips N.V. R.W.O. Jakobs
20 Feb 2024 Koninklijke Philips N.V. A. Bhattacharya
20 Feb 2024 Koninklijke Philips N.V. M.J. van Ginneken
19 Feb 2024 NEPI Rockcastle N.V. A. van der Veer
19 Feb 2024 Euronext N.V. I. Ucha
19 Feb 2024 NEPI Rockcastle N.V. S. Brown
16 Feb 2024 Akzo Nobel N.V. M. de Vries
16 Feb 2024 Heineken N.V. R.G.S. van den Brink
16 Feb 2024 Davide Campari - Milano N.V. L. Garavoglia
16 Feb 2024 Heineken N.V. H.P.J. van den Broek
15 Feb 2024 Qiagen N.V. R. Sackers
15 Feb 2024 Qiagen N.V. T. Bernard
15 Feb 2024 Koninklijke Brill N.V. J.G.H.M. Niessen
14 Feb 2024 OCI N.V. N. Sawiris
14 Feb 2024 OCI N.V. A. El-Hoshy
14 Feb 2024 Avantium N.V. N. Björkman
14 Feb 2024 OCI N.V. H.H.H. Badrawi
14 Feb 2024 OCI N.V. M.C. de Vries
13 Feb 2024 Randstad N.V. M. Beatove Moreale
13 Feb 2024 Alfen N.V. M.K. Lesh
13 Feb 2024 Alfen N.V. M. Roeleveld
13 Feb 2024 Alfen N.V. J. van Rossen
13 Feb 2024 Avantium N.V. N. Björkman
13 Feb 2024 Randstad N.V. J. Vazquez
13 Feb 2024 Randstad N.V. J.C. Heutink
13 Feb 2024 Brunel International N.V. P.A. de Laat
13 Feb 2024 Brunel International N.V. J.T. Andringa
13 Feb 2024 Randstad N.V. A.M. van 't Noordende
12 Feb 2024 Avantium N.V. T.B. van Aken
09 Feb 2024 Cementir Holding N.V. F. Corsico
09 Feb 2024 Cementir Holding N.V. F.C. Caltagirone